Dysjaland Gard

Omstrukturering 2015

Året 2015 byrja med store omstillingar, som innebar blandt anna nedlegging av terapiridinga. Etter nesten 6 år, såg me at det ikkje kunne driftas vidare, då det ikkje lengre var økonomisk forsvarleg å fortsette med dette tilbodet. Me takkar for svært lærerike år, og ynskjer terapiryttarane lykke til på Kolnes!

Omstruktureringa byr på nye moglegheiter, med meir fokus på gode kvalitetssikra Inn på Tunet tenestar og oppstalling.

2015 vert eit spanande år! Me ser fram til ny drift og nye tilbod.