Dysjaland Gard

HeldigGris frå Dysjaland gard

Alle dyr fortener å ha gode liv, og vi på Dysjaland gard meiner god dyrevelferd og trivsel er heilt avgjerande for både kvalitet og smak. På Dysjaland lever grisene aktive liv ute, med frisk luft og mykje frukt og grønt på menyen.

I tillegg til fokus på god dyrevelferd, er det naudsynt at vi alle gjer det vi kan for å produsere mat på ein bærekraftig måte. FN sitt bærekraftsmål nr. 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, seier at vi skal sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster for å redusere matsvinnet, oppnå ein bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressursene. For å nå FN sine bærekraftsmål, er det avgjerande at vi alle bidreg. Åleine kan ein ikkje gjere alt, men alle kan gjere litt og saman kan vi gjere ein forskjell.

Derfor får HeldigGrisene frå Dysjaland gard frukt og grønt frå Coop Extra, Tjelta kvar dag. Frukt og grønt som vi forbrukarar ikkje kjøper, men som allikevel er fult etende mat av god kvalitet. På denne måten bidreg HeldigGrisene med å redusere matsvinnet. 

«La din mat være din medisin», sa Hippokrates. Vi på Dysjaland gard er stolte over å produsere kjøt av god kvalitet, frå griser som lever svinaktig gode liv! Derfor kallar vi dei HeldigGris

Ynskjer du å bestille HeldigGris, ta kontakt med Leif på tlf 917 90 023 eller send ein mail til post@dysjalandgard.no